Prostory k pronájmu

Celková plocha pronajímaných prostor
kanceláře 19 082 m2
skladové prostory 549 m2
obchodní prostory 1 005 m2

Nejmenší nájemní plocha od 88 m2.

Možnost sdružování ploch do velkých celků až celých budov.